Kako smo naredili naš razstavni prostor?

Odločili smo se, da bomo izbrali tehniko suhega polaganja keramike ali External link opens in new tab or windowpolaganja z distančniki. Zakaj smo se tako odločili? Ker je preprosto in se zadeve lahko lotimo sami, brez predznanja polaganja External link opens in new tab or windowzunanje keramike 2cm.


Začeli smo s preprosto skico z dimenzijami prostora ter nanjo postavili vse komponente, ki smo jih želeli razstaviti. Ob robovih smo postavili samo stoječe  gabione  100x100x25cm. Na čelo smo zaradi prostorske stiske postavili panoje porcelan gres plošč. Po končanem procesu planiranja in risanja, smo se lotili naročanja materiala. Vsak kvadrat je velikosti 1,2x1,2m ter potrebuje 3 plošče 40x120 ali 4 plošče 60x60. Pri izbiri višine distančnikov pri razstavnem prostoru nismo bili omejeni, v primeru,da ima terasa vrata, pa je potrebno izračunati pravilno višino distančnikov. Število distančnikov se izračuna preprosto tako, da se prešteje presečišča plošč. Pri ploščah dolžine 120cm smo dodali še distančnike na sredini plošče, ker so plošče dolge in jim le-te nudijo dodatno podporo. Ko je število potrebnih distančnikov znano, se je potrebno odločiti katere distančnike bomo izbrali. Na voljo sta dva tipa distančnikov, External link opens in new tab or windowFiksni distančnik plošče postavi v nivo z temeljno ploščo, External link opens in new tab or windowMobilni distančnik pa ujame padec do 5% naklona in plošče postavi v pravokotni nivo.Končno se lahko lotimo dela!

 

Distančnike se lahko polaga na ravno betonsko ploščo, ki ima padec za odtekanje vode ali pa kar na vibriran pesek, tako kot v našem primeru.